Nostalgiradioer - servicede

Her selger vi spesielle nostalgiradioer. Alle radioene er selvsagt brukte radioer, men alle er gått over sjekket og tunet.