Utleie av radiosamband

Her leier vi ut radiosamband til private, lag, foreninger og firmaer i kortere eller lengre perioder.