Cashback ved kjøp av Yaesu

Sitecom As gjenntar suksessen med Cashback ved kjøp av Fusion repeater. Grupper som kjøper Fusion repeater får 600.- Euro i Cashback fra Yaesu

Repeateren må være i en radio gruppes regi og ha eget LA call.

 

Vi fortsetter også suksessen med Cashback på mange radio modeller.

Når du kjøper en radio med Cashback skal du fylle ut ett skjema og sende til oss (skjemaet følger med din radio som har cashback)

Husk oppgi ditt bank konto nummer med Swift/ Iban nummer for internasjonal penge mottak

Ca 2-3 uker etter du har sendt inn skjemaet skal du motta Cashback fra Yaesu. (det kan gå mye raskere)

 

Nedenfor finner du oversikt over hvilke radioer som nå har cashback.

 

Yaesu FTDX 5000MP  = Cashback til deg 200.- Euro

Yaesu FT-991A + sp10 = Cashback til deg 100.- Euro

Yaesu FT-991 = Cashback til deg 100.- Euro

Yaesu FT-891 = Cashback til deg på 50.- Euro

 

Vær oppmerksom på at Cashback kommer fra Yaesu etter du har fyllt ut skjemaet og kan ikke trekkes fra på kjøp av radio.

Vær og oppmerksom på at Cahsback gjelder kun for lisensierte radio amatører.