Service reklamasjon og garanti

Service , reklamasjoner og garanti service.

Vi utfører service på våre produkter.

Sitecom AS har allle autorisasjoner innen radio for import - export, salg, service og installasjoner.

TUA - RIA osv.

Vi er også registrert som TV leverandør hos NRK.

 

Ved service skal det sammen med produktet vedlegges en feilbeskrivelse samt fakturakopi.

Ved garantirep sender vi våre HF radioer til Service hos fabrikkverksteder, Yaesu Fabrikkverksted, Kenwood Fabrikkverksted og Icom Fabrikk verksted, du er derfor garantert som kunde at din HF radio blir servicet av erfarent BRAND service personell.

 

På CB Radioer og 10m radioer servicer vi radioene selv. Vær oppmerksom på at vi servicer ikke CB og 10m radioer som ikke er kjøpt hos oss, dette gjelder og betalt service. 

 

Om man ønsker en radio servicet hos oss, det være seg garanti service eller betalt service (etter garanti tiden er utløpt) er det ett minimum som gjelder.

 

1: Varen må være kjøpt hos oss og kvittering for kjøp må fremlegges, eller du må som kunde kunne fortelle oss hvilken mnd. og år du har kjøpt produktet? Det er alt? Burde ikke være så vanskelig få til.

 

mvh Sitecom AS - Norworld